Rekrutacja zakończona! 04.04.2011

Mamy już listę chętnych uczniów do zadań przewidzianych w projekcie. Ogółem zakwalifikowaliśmy 96 uczniów naszej szkoły. Rekrutacja zakończyła się 29.03.2011 roku. /sprawdź wyniki rekrutacji/. Młodzież szkoły w trakcie rekrutacji otrzymywała ulotki promujące działania objęte projektem. W szkole zawieszone były plakaty, które zapoznały wszystkich uczniów z celem projektu. Działania promocyjne wpłynęły na duże zainteresowanie uczniów kursami zawodowymi objętymi projektem. Młodzież wypełniała pakiet dokumentów rekrutacyjnych, zapoznawała się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Pełną dokumentację zainteresowani składali w pokoju doradcy zawodowego. Komisja rekrutacyjna dokonała naboru w oparciu o złożone przez młodzież dokumenty. /zdjęcia /